top of page

Ajahn Klang

การเดินขึ้นภูเขานั้น

ย่อมเป็นการยากลำบาก

กว่าพื้นราบ เป็นธรรมดา

แต่เมื่อใดที่เราเดินขึ้น

จนถึงยอดเขาได้แล้ว

ย่อมจะมองเห็นได้ไกลกว่า

กว้างขวางกว่าพื้นราบมากมายนัก

การทำความดี แม้ยากลำบากแต่

เรามิย่อท้ออดทน เมื่อประสบความสำเร็จ

ย่อมอยู่สูงและมองเห็นกว้างไกลฉันนั้น

Aj-K07.png

คลังหนังสือ (PDF)

DHAMMA POCKET BOOK

BY AJAHN KLANG

บันทึกลาบวชถึงพ่อ (ไทย)

Journal of Prinya Man-in (Klang)

Ordination Farewell to Father  (THAI) 

คลังภาพวาด (Visions of Dhamma) 

พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)

Bōdhidharma

คติธรรมพระอาจารย์กลาง

Dhamma by Ajahn Klang

bottom of page